TOÁN HÌNH TAM GIÁC NÂNG CAO LỚP 5

I. Đề bài

Bài 1: Cho hình tam giác ABC cùng BM = MN = NP = PC (như hình vẽ).

Xem thêm: 10 Nguyên Tắc & 15 Bí Quyết Học Tiếng Anh Sao Cho Hiệu Quả, 10 Cách Học Tiếng Anh Đảm Bảo Thành Công

Tính tỉ số diện tích của hình tam giác AMC và ăn mặc tích hình tam giác ABC.

*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 2:

Gọi chiều cao của hình tam giác sẽ là a, duy ra độ nhiều năm đáy là 2 x a

Theo bài bác ra, ta có diện tích tam giác là: a x 2 x a : 2 = 4

Hay a x a = 4

Vì 4 = 2 x 2 phải a = 2

Vậy độ cao của hình tam giác là 2m = 20dm.

Bài 3:

Gọi AH là độ cao của tam giác ABM. Suy ra AH cũng chính là chiều cao của những tam giác AMC

Diện tích tam giác AMC là: (AH x MC) : 2 = (AH x 5) : 2 = 34cm²

Suy ra AH = 34 x 2 : 5 = 13,6cm

Diện tích tam giác ABM là: (AH x BM) : 2 = (13,6 x 7,6) : 2 = 51,68cm²

Bài 4:

Goi AH là chiều cao của tam giác ABC. Suy ra AH cũng là chiều cao của những tam giác ABI và ACI

Có BC = BI + IC = 2 x BI (vì BI = IC)

Diện tích tam giác ABC là: (AH x BC) : 2 = (AH x BI x 2) : 2 = 72cm²

hay AH x BI = 72 x 2 : 2 = 72

Diện tích tam giác ABI là: (AH x BI) : 2 = 72 : 2 = 36cm²

Có AB = AM + MN + NB = 3 x AM (vì AM = MN = NB)

Gọi IK là chiều cao của tam giác ABI thì ta cũng có diện tích tam giác ABI bằng:

(IK x AB) : 2 = 36cm²

hay IK x AB = IK x AM x 3 = 36 x 2 = 72

IK x AM = 72 : 3 = 24

Diện tích tam giác AIM là: (IK x AM) : 2 = 24cm²

Bài 5:

Nối A và D thì AD là mặt đường cao của tam giác ABD

Diện tích hình tam giác BDA là: (40 x 4) : 2 = 80m²

Diện tích hình tam giác ABC là: (40 x 80) : 2 = 1600m²

Diện tích hình tam giác ADC là: 1600 – 80 = 1520m²

Chiều cao DE của hình tam giác DAC là: 1520 x 2 : 80 = 38m

Diện tích hình tam giác DEC tốt diện tich còn sót lại của mảnh đất nền là: (80 – 4) x 38 : 2 = 1444m²

Bài 6:

Nối Q với M thì MQ là đường cao của tam giác MNQ

Diện tích tam giác MNQ là: (15 x 4) : 2 = 30m²

Diện tích tam giác MNP là : (15 x 20) : 2 = 150m²

Diện tích tam giác MNP là: 150 – 30 = 120m²

Chiều cao QE của hình tam giác MQP là: (120 x 2) : trăng tròn = 12m

Diện tích hình tam giác QEP hay diện tích còn lại của mảnh đất nền là: (20 – 4) x 12 : 2 = 96m²

Bài 7:

*
*

Vậy 

*
cm²

Ta có diện tích s tam giác AMB và ăn mặc tích tam giác ACM là: 210 x 3 = 630cm²

Diện tích tam giác ABE và ăn mặc tích tam giác AEC là: 210 x 2 = 420cm²

Diện tích tam giác ABD và mặc tích tam giác ADC là: 210cm²

Diện tích tam giác ABC là: 210 x 6 = 1260cm²

b, diện tích s tam giác ABE và ăn diện tích tam giác BEC đều nhau và bởi 420cm² mà hai hình tam giác ABE, BEC thông thường đáy BE cho nên vì thế hai mặt đường cao vẽ từ A và C mang lại BE bởi nhau

Như vậy diện tích s tam giác AEN bằng diện tích s tam giác CEN và vày EN là lòng chung cần suy ra AN = NC

Bài 8:

Hai hình tam giác ACE và CDE bao gồm chung con đường cao vẽ từ C mang lại AD và 

*
 (vì 6 = 2 x 3)

Do kia AE = 2 x ED

Hai hình tam giác ABE, BDE gồm chung con đường cao vẽ từ B cho AD với AE = 2 x ED

Do vậy 

*
 cm²

Diện tích tam giác ABC là: 9 + 4,5 + 6 + 3 = 22,5cm²