Toán 7 tập hợp q các số hữu tỉ

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Số nguyên a bao gồm là số hữu tỉ không? vày sao?

Xem giải mã


Bạn đang xem: Toán 7 tập hợp q các số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn những số nguyên: -1; 1; 2 bên trên trục số.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. đối chiếu hai phân số

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài bác 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1. Trong những số hữu tỉ sau,

Xem lời giải


bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu tương thích vào ô vuông

Xem giải mã


bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài bác 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, hầu như phân số nào trình diễn số hữu tỉ

Xem lời giải


bài bác 4 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Giải bài bác 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) cùng với số 0 lúc a, b thuộc dấu và khi a, b không giống dấu

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Xem thêm: 11 Ứng Dụng "Xịn" Giúp Bạn Điều Khiển Laptop Bằng Điện Thoại Android Hiệu Quả

Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép ladybugsport.store nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.