Tại sao không vô hiệu hoá được messenger

Vì một lý do nào này mà bạn có nhu cầu khóa tài khoản Messenger ❤️ Nhưng không biết cách làm như vậy nào? ✅ ladybugsport.store đã gợi ý bạn các bước tiến hành.


*