Sống Trên Đời Sống Cần Có 1 Tấm Lòng

sinh sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng Để làm cái gi em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay tối xuống bát ngát Ôi trái tim đang cất cánh theo thời gian Làm cái bóng đi rao lời dối gian phần đông khi chiều tối. Cần phải có một tiếng mỉm cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Quan sát suốt một ái tình Chỉ lặng chú ý không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tim vào trái tim con chim đau nằm lặng Ngủ lâu dài mang theo vệt thương sâu Một nhanh chóng mai chim bay đi triền miên và tiếng hót tan trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới. Dù quá mệt mỏi kiếp fan Còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng (...) láng (...) ai cho dù vắng (...) trơn (...) ai

Bạn đang xem: Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tag: Người Phụ Nữ Béo Nhất Thế Giới, Top 10 Người Béo Nhất Thế Giới Đến Từ Đâu


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.