Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Hà Tĩnh

Giới thiệuSơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máyChức năng nhiệm vụĐặc điểm địa hìnhTin tức sự kiệnDịch vụ côngĐầu tư - phạt triểnQuy hoạchDự án, thiết yếu sách, nguồn vốnĐất và tín đồ Thành Sen
*

hatinh.gov.vn

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: trần Thị Thủy Nga

Phó Trưởng phòng: nai lưng Hưng Quốc

III.Vị trí với chức năng

1. Phòng giáo dục và Đào sinh sản là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban quần chúng thành phố, có công dụng tham mưu, giúp Uỷ ban dân chúng thành phố triển khai chức năng quản lý nhà nước về các nghành giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục đào tạo và đào tạo; tiêu chuẩn chỉnh nhà giáo với tiêu chuẩn chỉnh cán bộ làm chủ giáo dục; tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vật chất, vật dụng trường học cùng đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp cho văn bằng, hội chứng chỉ; bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem: Sở giáo dục & đào tạo tỉnh hà tĩnh

2. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo tất cả tư giải pháp pháp nhân, tất cả con dấu và thông tin tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, hướng dẫn, bình chọn về siêng môn, nhiệm vụ của Sở giáo dục và Đào tạo.

IV. Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban quần chúng thành phố:

a) Dự thảo văn phiên bản hướng dẫn triển khai cơ chế chủ yếu sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chuyển động giáo dục bên trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, thường niên và chương trình, nội dung cách tân hành chủ yếu nhà nước về nghành nghề dịch vụ giáo dục và đào tạo và huấn luyện trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học tập cơ sở, ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học (trừ cấp cho trung học phổ thông), trường đái học, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non và Trung trung tâm học tập cộng đồng trên địa phận theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo;

d) Dự thảo những quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể những các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, gồm: trường trung học tập cơ sở, trường phổ thông có khá nhiều cấp học tập (trừ cấp trung học tập phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; được cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, những cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập trực thuộc quyền thống trị của Uỷ ban nhân dân tp theo cơ chế của pháp luật.

2. Hướng dẫn và phụ trách tổ chức thực hiện các văn phiên bản quy phi pháp luật, chương trình, kế hoạch trở nên tân tiến giáo dục sinh hoạt địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức triển khai các cơ chế, chế độ về buôn bản hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định và tin tức về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc nghành giáo dục bên trên địa bàn; tiến hành mục tiêu, lịch trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các chuyển động giáo dục, thịnh hành giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, hội chứng chỉ so với các cơ sở giáo dục và huấn luyện trên địa bàn.

3. Kiến thiết kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cùng cán bộ thống trị giáo dục những ngành học, cung cấp học vào phạm vi làm chủ của thành phố sau khi được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức triển khai ứng dụng các kinh nghiệm, thắng lợi khoa học technology tiên tiến trong giáo dục, tổng kết tởm nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra cùng tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng so với các cơ sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện trên địa bàn; xây đắp và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục đào tạo trên địa phận thành phố.

6. Hướng dẫn, kiểm tra những cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy công lập ở trong phạm vi thống trị của tp xây dựng planer biên chế; tổng phù hợp biên chế của những cơ sở giáo dục đào tạo công lập trực thuộc phạm vi làm chủ của thành phố, trình cấp tất cả thẩm quyền quyết định.

Xem thêm: Xem Phim Bao La Vùng Trời - Bao La Vùng Trời 1 Tập 1, 2 Lồng Tiếng

7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc triển khai cơ chế từ bỏ chủ, tự phụ trách về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính những cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo công lập theo phân cung cấp của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh và cơ chế của pháp luật.

8. Phối hợp với Phòng Tài bao gồm - kế hoạch lập dự toán và phân bổ giá cả giáo dục, dự trù chi những chương trình mục tiêu tổ quốc hàng năm về giáo dục của tp theo lí giải của Sở giáo dục và Đào chế tạo và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra cùng xử lý phạm luật theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp gồm thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo và đề xuất của công dân về nghành giáo dục nằm trong thẩm quyền; thực hành thực tế tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo công cụ của pháp luật.

10. Thống trị biên chế, thực hiện tuyển dụng, thích hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, tu dưỡng về chăm môn, nhiệm vụ và thực hiện chế độ, bao gồm sách, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động thuộc phạm vi quản lý của chống theo qui định của luật pháp và uỷ quyền của Ủy ban quần chúng. # thành phố.

11. Quản lý tài chính, tài sản, đại lý vật chất được giao theo pháp luật của quy định và ủy quyền của Ủy ban dân chúng thành phố.

12. Triển khai công tác report định kỳ và bỗng nhiên xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao cùng với Ủy ban nhân dân tp và Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.

13. Triển khai các nhiệm vụ khác vì chưng Ủy ban dân chúng thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo lao lý của pháp luật.