ÔN TẬP BẢNG NHÂN CHIA LỚP 3

Học 247 mời các em tìm hiểu thêm bài bác họcÔn tập các bảng nhân, chiađể đọc cùng sẵn sàng bài xích thật giỏi trước lúc tới trường. Chúc các em tất cả một máu học thiệt tốt và thiệt vui lúc tới lớp!


Bạn đang xem: Ôn tập bảng nhân chia lớp 3

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức buộc phải nhớ

1.2. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa về Ôn tập những bảng nhân

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa về Ôn tập các bảng chia

2. các bài tập luyện minch hoạ

3. Hỏi đáp vềÔn tập các bảng nhân, chia


Cần nằm trong kĩ bảng cửu cmùi hương.Những bài bác thói quen theo mẫu phải phụ thuộc vào mẫu mã kia nhằm triển khai những câu tiếp sau.
3 x 4 =2 x 6 =4 x 3 =5 x 6 =
3 x 7 =2 x 8 =4 x 7 =5 x 4 =
3 x 5 =2 x 4 =4 x 9 =5 x 7 =
3 x 8 =2 x 9 =4 x 4 =5 x 9 =

3 x 4 = 122 x 6 = 124 x 3 = 125 x 6 = 30
3 x 7 = 212 x 8 = 164 x 7 = 285 x 4 = 20
3 x 5 = 152 x 4 = 84 x 9 = 365 x 7 = 35
3 x 8 = 242 x 9 = 184 x 4 = 165 x 9 = 45

b)

200 x 2 =400 300 x 2 = 600

200 x 4 =800 400 x 2 = 800

100 x 5 =500 500 x 1 = 500

Bài 2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22

a) 5 x 5 +18; b) 5 x 7 - 26; c) 2 x 2 x 9.

Hướng dẫn giải:

a) 5 x 5 +18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 - 26 = 35 - 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

Bài 3: Trong một phòng ăn uống có8chiếc bàn, mỗi bàn xếp4dòng ghế. Hỏi trong phòng nạp năng lượng kia tất cả bao nhiêu dòng ghế?

Hướng dẫn giải:

Số ghế bao gồm trong chống nạp năng lượng = Số ghế của một bàn nhân cùng với số bànTóm tắt:

Phòng ăn có:8bàn

Một bàn có:4mẫu ghế

Phòng ăn có:...cáighế ?

Bài giải

Số ghế vào phòng ăn uống là:

4 × 8 = 32(ghế)

Đáp số:32mẫu ghế

Bài 4:Tính chu vi hình tam giácABCtất cả kích thước ghi bên trên hình vẽ:

*

Bài giải

Chu vi của tam giác ABC là:

AB + BC + AC = 100 + 100 + 100 = 300 (cm)

Đáp số: 300 cm


1.3.Giải bài tập SGK về Ôn tập các bảng chia


Xem thêm: 10 Phần Mềm Giả Lập Android Trên Pc Nhẹ Cho Máy Yếu Mới, Giả Lập Android Nhẹ Dành Cho Máy Cấu Hình Yếu

Bài 1: Tính nhẩm


3 x 4 =2 x 5 =5 x 3 =4 x 2 =
12 : 3 =10 : 2 =15 : 3 =8 : 2 =
12 : 4 =10 : 515 : 5 =8 : 4 =

Hướng dẫn giải:


3 x 4 = 122 x 5 = 105 x 3 = 154 x 2 = 8
12 : 3 = 410 : 2 = 515 : 3 = 58 : 2 = 4
12 : 4 = 310 : 5 = 215 : 5 = 38 : 4 = 2

Bài 2: Tính nhẩm

200 : 2 = ?

Nhẩm: 2 trăm : 2 = 1 trăm

Vậy: 200 : 2 = 100

400 : 2 = 800 : 2 =

600 : 3 = 300 : 3 =

400 : 4 = 800 : 4 =

Hướng dẫn giải:

400 : 2 = 200 800 : 2 = 400

600 : 3 = 200 300 : 3 = 100

400 : 4 = 100 800 : 4 = 200

Bài 3: Có 24 dòng cóc được xếp hầu hết vào 4 vỏ hộp. Hỏi từng vỏ hộp gồm từng nào dòng cóc?

Hướng dẫn giải:

Số cốc vào vỏ hộp = Số chiếc cốc : Số hộpTóm tắt:

Có :24mẫu cốc

Xếp vào :4hộp

Hỏi từng vỏ hộp :...dòng ?

Bài giải:

Mỗi hộp tất cả số dòng cốc là:

24 : 4 =6(cái)

Đáp số:6cái

Bài 4: Mỗi số vào hình tròn trụ là kết quả của phxay tính nào?

*

Hướng dẫn giải:

*


bài tập minch họa


Bài 1: Tính nhẩm

3 x 6 = 4 x 9 = 2 x 3 = 5 x 6 =

3 x 8 = 4 x 6 = 2 x 6 = 5 x 8 =

3 x 9 = 4 x 7 = 2 x 8 = 5 x 7 =

3 x 3 = 4 x 3 = 2 x 5 = 5 x 4 =

Hướng dẫn giải:

3 x 6 = 18 4 x 9 = 36 2 x 3 = 6 5 x 6 = 30

3 x 8 = 24 4 x 6 = 24 2 x 6 = 12 5 x 8 = 40

3 x 9 = 27 4 x 7 = 28 2 x 8 = 16 5 x 7 = 35

3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 2 x 5 = 10 5 x 4 = 20

Bài 2: Tính nhẩm

12 : 6 = 35 : 7 = 40 : 8 =

18 : 3 = 45 : 9 = 18 : 6 =

28 : 7 = 54: 6 = 36 : 9 =

32 : 8 = 10 : 5 = 8 : 2 =

Hướng dẫn giải:

12 : 6 = 2 35 : 7 = 5 40 : 8 = 5

18 : 3 = 6 45 : 9 = 5 18 : 6 = 3

28 : 7 = 4 54: 6 = 9 36 : 9 = 4

32 : 8 = 4 10 : 5 = 2 8 : 2 = 4

Bài 3: Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22

7 x 7 + 20

8 x 9 - 10

6 x 3 + 12

5 x 4 - 9

3 x 3 x 6

4 x 5 x 8

Hướng dẫn giải:

7 x 7 + đôi mươi = 49 + đôi mươi = 69

8 x 9 - 10= 72 - 10 = 62

6 x 3 + 12= 18 + 12 = 30

5 x 4 - 9= trăng tròn - 9 = 11

3 x 3 x 6= 9 x 6 = 54

4 x 5 x 8= 20 x 8 = 160

Bài 4:Lớp 4A gồm 36 học viên. Cô giáo chia thành những đội nhằm cùng thảo luận, mỗi team gồm 4 học sinh. Hỏi phân tách được từng nào nhóm?

Hướng dẫn giải:

Số team học viên được phân tách là:

36 : 4 = 9 (Nhóm)

Đáp án: 9 đội.

Bài 5: Mẹ thiết lập đến 8 hộp cốc, từng vỏ hộp chứa 4 mẫu cốc. Hỏi bà mẹ đã download tất cả bao nhiêu loại cốc?