Những Bài Toán Phép Nhân, Chia Lớp 2

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 91, 92 VBT toán 2 bài 159 : Ôn tập về phnghiền nhân cùng phép phân chia tập 2 với giải thuật cụ thể cùng giải pháp giải nhanh khô, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

a) (4 imes 8 = ...) (15:5 = ...)

(2 imes 5 = ...) (32:4 = ...)

(3 imes 8 = ...) (12:2 = ...)

(4 imes 7 = ...) (18:3 = ...)

(2 imes 9 = ...) (27:3 = ...)

(3 imes 6 = ...) (14:2 = ...)

(5 imes 7 = ...) (40:4 = ...)

(5 imes 4 = ...) (25:5 = ...)

b) (trăng tròn imes 2 = ...) (30 imes 2 = ...)

(20 imes 4 = ...) (30 imes 3 = ...)

(40:2 = ...) (60:2 = ...)

(80:4 = ...) (90:3 = ...)

Pmùi hương pháp giải:

- Nhẩm bảng nhân, chia trong phạm vi đang học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Bạn đang xem: Những bài toán phép nhân, chia lớp 2

- Phép nhân, phân chia số tròn chục cùng với số bao gồm một chữ số : Thực hiện nay phép tính giữa chữ số hàng trăm với số gồm một chữ số rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng tác dụng vừa tìm được.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (4 imes 8 = 32) (15:5 = 3)

(2 imes 5 = 10) (32:4 = 8)

(3 imes 8 = 24) (12:2 = 6)

(4 imes 7 = 28) (18:3 = 6)

(2 imes 9 = 18) (27:3 = 9)

(3 imes 6 = 18) (14:2 = 7)

(5 imes 7 = 35) (40:4 = 10)

(5 imes 4 = 20) (25:5 = 5)

b) (trăng tròn imes 2 = 40) (30 imes 2 = 60)

(20 imes 4 = 80) (30 imes 3 = 90)

(40:2 = 20) (60:2 = 30)

(80:4 = 20) (90:3 = 30)

Bài 2

Tính:

(eqalign 5 imes 3 + 5 &= ........cr&=........cr)

(eqalign 28:4 + 13 &= ........cr&=........cr)

(eqalign 4 imes 9 - 16 &= ........cr&=........cr)

Phương thơm pháp giải:

- Thực hiện nay phnghiền tính nhân hoặc phân chia rồi cộng hoặc trừ cùng với số còn lại. 

- Trình bày lần lượt theo sản phẩm tự các phxay tính vừa tính.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign 5 imes 3 + 5 &=15+5cr&=20cr)

(eqalign 28:4 + 13 &= 7+13cr&=20cr)

(eqalign 4 imes 9 - 16 &= 36-16cr&=20cr)

Bài 3

Tìm (x):

(a); x:4 = 5 )

(b) ; 5 imes x= 40)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm kiếm số bị phân tách ta lấy thương thơm nhân với số chia.

Xem thêm: Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ (Single)

- Muốn nắn tìm một quá số ta lấy tích phân tách đến vượt số kia. 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqaligna); x:4 &= 5 cr x &= 5 imes 4 cr x &= 20 cr )

(eqalignb) ; 5 imes x& = 40 cr x &= 40:5 cr x &= 8 cr )

Bài 4

Trong sân vườn cây gồm 8 sản phẩm cây, mỗi sản phẩm cây có 5 cây. Hỏi trong vườn đó gồm từng nào cây ?

Phương thơm pháp giải:

Tóm tắt

1 mặt hàng : 5 cây

8 hàng : ... cây ?

Muốn nắn tìm giải thuật ta lấy số lượng km của một sản phẩm nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Trong sân vườn đó bao gồm số km là:

 (5 imes 8 = 40) (cây)

Đáp số: (40) cây.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt bên dưới hình đã sơn đậm (displaystyle 1 over 4) số hình tròn của hình tròn đó:

*

Phương thơm pháp giải:

- Xác định hình gồm số hình tròn được chia thành bốn phần đều nhau với đang sơn đậm một phần như thế.

- Khoanh vào vần âm đặt bên dưới hình đó.

Lời giải chi tiết:

*

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh hao tuyệt nhất Search google: "từ khóa + ladybugsport.store"Ví dụ: "Bài 159 : Ôn tập về phxay nhân cùng phép chia ladybugsport.store"