Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải

một shop tuần đầu bán được 319 m vải vóc tuần sau bán được không ít hơn tuần đầu 76 m.Hỏi trong nhị tuần kia ,trung bình từng ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải.Biết là shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần


Bạn đang xem: Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải

*

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Xem thêm: #7 Khu Vui Chơi Mới Ở Hạ Long "Mới Nhất" 2021, 10+ Khu Vui Chơi Hạ Long Mới Nhất 2021

Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Giới thiệu| thắc mắc thường gặp| Kiểm tra| Học cơ mà chơi| Tin tức| cách thức sử dụng| chế độ bảo mật| Góp ý - liên hệ
*