KHÔNG TẢI ĐƯỢC TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Theo quy định, doanh nghiệp trả lương cho bao nhiêu nhân viên thì cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho toàn bộ những người đó, dù họ có phải nộp thuế TNCN xuất xắc không. Trong nội dung bài viết này, doanh nghiệp kế toán thuế ladybugsport.store đã hướng dẫn chúng ta kế toán trong công ty cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN chủng loại 05/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK. Cùng theo dõi nhé!

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Tờ khai quyết toán: chủng loại 05/QTT-TNCN (Ban hành theo thông tứ 92/2015/TT-BTC)Phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê bỏ ra tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.Phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.Phụ lục 05-3BK/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người nhờ vào giảm trừ gia cảnh.

Bạn đang xem: Không tải được tờ khai quyết toán thuế tncn

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Thời hạn nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cũng là thời hạn nộp chi phí thuế (nếu có). Muộn nhất là ngày máy 90 tính từ lúc ngày dứt năm dương lịch. (Tức là 30/3 sản phẩm năm, ví như là năm nhuần vậy nên ngày 31/3)

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN - mẫu 05/QTT-TNCN

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng HTKK

Để đăng nhập vào phần mềm HTKK chúng ta dùng mã số thuế của doanh nghiệp. Lưu ý là đề xuất dùng ứng dụng HTKK tiên tiến nhất nhé!

*
Để singin vào phần mềm HTKK các bạn dùng mã số thuế của doanh nghiệp

Tiếp đó chọn mục “Thuế thu nhập cá nhân” -> Chọn tiếp “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, cn (TT92/2015)” -> Chọn “Kỳ tính thuế”

Thực hiện dứt các thao tác chúng tôi hướng dẫn, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

*
Tờ khai quyết toán thuế TNCN - mẫu 05/QTT-TNCN

* giữ ý 1: Nếu quyết toán ko tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán ko tròn năm” và phải nhập vào ô lý vì nhé.

-> Để click lựa chọn được vào đó thì các bạn phải trở về bước trên: Khi lựa chọn "Kỳ tính thuế" -> chúng ta phải nhập từ thời điểm tháng mấy -> Thì khi vào vào tờ khai chúng ta mới cick được vào đây. Hầu hết doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động sẽ đề nghị làm bước này.

Lưu ý 2: Trên tờ khai quyết toán thuế TNCN - mẫu mã 05/QTT-TNCN các bạn không phải nhập gì cả. Khi nhập đầy đủ vào các Phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN và 05-3BK-QTT-TNCN, ứng dụng sẽ tự động cập nhật lên Tờ khai 05-QTT-TNCN. Cầm cố thể chúng ta thực hiện nay theo quá trình tiếp theo bên dưới đây:

Bước 2: Cách kê khai quyết toán thuế 05/QTT-TNCN:

1. Cách lập PL 05-1BK-QTT-TNCN:

Để nhập vào Phụ lục này các bạn cần chú ý:

Những bạn lao rượu cồn là: cá thể cư trú và cam kết hợp đồng tự 3 mon trở lên (Tức là những cá nhân tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần) thì mới được kê khai vào phụ lục 01-BK này.

Lao hễ thử việc, có 2 trường phù hợp như sau:

Nếu đủ điều kiện ủy quyền: Thì tổng tất cả thu nhập hồ hết nhập vào PL 05-1BK.

VD: Vinh ký hợp đồng thử câu hỏi 2 tháng, sau đó ký hợp đồng chính thức. Thời điểm cuối năm đủ điều kiện ủy quyền thì nhập cục bộ Tổng các khoản thu nhập (Cả 2 mon thử câu hỏi và các tháng bao gồm thức) vào phụ lục này.

Nếu ko đủ điều kiện ủy quyền: Thì phải tách thu nhập từng phần nhằm nhập vào 2 PL là 05-1BK cùng 05-2BK.

VD: Tú cam kết hợp đồng thử việc 2 tháng, kế tiếp ký thích hợp đồng thiết yếu thức. Thời điểm cuối năm Không đủ điều điện ủy quyền quyết toán thuế thì phải tách bóc thu nhập của 2 mon thử việc cho vào 05-2BK còn thu nhập của các tháng chấp nhận thì nhập vào 05-1BK.

Trường hợp fan nộp thuế chưa được cấp mã số thuế thì công ty khẩn trương lảm thủ tục để được cơ sở thuế cung cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm.

*
Cách lập PL 05-1BK-QTT-TNCN

Các các bạn nhập tin tức vào các chỉ tiêu vào PL 05-1BK-QTT-TNCN như sau:

Chỉ tiêu <07> đến <09>: Các bạn nhập theo từng cá nhân. Nếu muốn thêm dòng thì các bạn ấn phím “F5” nhé.<07> Họ với tên: Ghi rõ ràng, vừa đủ họ cùng tên của cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm ký hợp đồng lao đụng từ 03 mon trở lên, đề cập cả cá nhân nhận thu nhập không đến mức khấu trừ thuế hoặc cá thể đã thôi câu hỏi tính đến thời điểm lập tờ khai.<08> Mã số thuế: Ghi rõ ràng, tương đối đầy đủ mã số thuế của cá thể theo thông tin mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.<09> Số CMND/Hộ chiếu: Ghi số chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá thể chưa có mã số thuế.<10> cá thể ủy quyền quyết toán thay: cá thể đủ điều kiện được ủy quyền cho khách hàng bạn trả thu nhập quyết toán thuế núm thì bạn lưu lại “x” vào tiêu chuẩn này.

Phần “Thu nhập chịu thuế”:

Chỉ tiêu <11> Tổng số: Là tổng các khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công sẽ trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hòa hợp đồng lao rượu cồn từ 03 tháng trở lên. Kể cả những khoản tiền lương, chi phí công cảm nhận do làm việc tại khu kinh tế tài chính và các khoản thu nhập được miễn, sút thuế theo hiệp nghị tránh tiến công thuế nhì lần.

Cách tính:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - các khoản được miễn thuế

Trong đó:

Tổng thu nhập: Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và các khoản thu nhập chịu thuế không giống có đặc thù tiền lương, tiền công cơ mà cơ quan đưa ra trả đang trả cho cá nhân như: các khoản phụ cấp, trợ cấp...

Các khoản được miễn thuế bao gồm:

− Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC với Thông tư 92/2015/TT-BTC cơ chế về những khoản được miễn thuế như sau:

− Tiền nạp năng lượng giữa ca, ăn uống trưa không vựt quá: 730.000/tháng (Nếu dn tự nấu ăn uống hoặc tải suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ)

− chi phí phụ cung cấp trang phục không thực sự 5.000.000/năm. (Nếu nhận được bởi hiện vật dụng thì được miễn toàn bộ)

− tiền khoán chi công tác phí, điện thoại cảm ứng thông minh không thừa quá vẻ ngoài trong quy chế của DN. (Các chúng ta tự phát hành quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp… với không được vượt quá mức đó. Ví như vượt quá công thêm vào thu nhập cá nhân tính thuế).

− tiền thuê công ty trả gắng không vượt thừa 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền mướn nhà)

− Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm cho việc đêm tối được trả cao hơn nữa so cùng với ngày bình thường. Ví dụ: Làm ban ngày được 40.000 đ/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được 60.000 đ/h. Thì các khoản thu nhập được miễn thuế là: 60.000 - 40.000 = 20.000đ/h.

VD: trong những năm 2020 nhân viên Nguyễn Văn A tất cả Tổng thu nhập là 130.000.000. Trong đó: Tiền ăn uống ca: 8.000.000. Tiền trang phục là: 4.000.000.

=> Nhập vào tiêu chí 11 (Tổng các khoản thu nhập chịu thuế) = 130.000.000 - (8.000.000 + 4.000.000)

Chỉ tiêu <12> thao tác trong KKT: Là những khoản các khoản thu nhập chịu thuế cơ mà tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập trả cho cá thể do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao hàm thu nhập được miễn, sút theo hiệp nghị tránh tiến công thuế nhì lần (nếu có).Chỉ tiêu <13> Theo hiệp định: Là các khoản các khoản thu nhập chịu thuế làm địa thế căn cứ xét miễn, sút thuế theo hiệp nghị tránh đánh thuế nhị lần.

Phần: “Các khoản giảm trừ”:

Chỉ tiêu <14> số lượng NPT tính giảm trừ: Là số người dựa vào mà cá thể đã đk tính giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc. Và hãy nhớ là phải kê vào Phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN nhéChỉ tiêu <15> toàn bô tiền bớt trừ gia cảnh: Là những khoản bớt trừ cho phiên bản thân tín đồ nộp thuế và những khoản sút trừ cho những người phụ thuộc.

Trong đó:

Giảm trừ cho bạn dạng thân = 09 triệu đồng/tháng x tổng thể tháng sẽ tính bớt trừ trong năm.

Trường hợp cá thể ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì giảm trừ cho bạn dạng thân được tính đủ 12 mon là 108 triệu đồng/năm.

Ví dụ: Chị Nguyệt ký hợp đồng lao động từ tháng 2 - 6 (5 tháng) -> Mức giảm trừ = 9 x 5 = 45tr.Ví dụ: Anh Tuấn ký hợp đồng lao động từ 2 - 12 (11 tháng) và thực tế vẫn còn làm tại công ty. Anh Tuấn Ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế -> Mức giảm trừ bản thân = 108tr

Giảm trừ cho những người phụ nằm trong = 3,6 triệu đồng/người x tổng số tháng vẫn tính bớt trừ cho người phụ ở trong trong kỳ.

Trường hợp cá thể ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì giảm trừ cho người phụ thuộc được xem đủ theo thực tế phát sinh nêu cá nhân có đk giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ trực thuộc theo quy định.

Ví dụ 1: trả sử mon 3/2020 nhân viên cấp dưới A sinh con. Tháng 8/2020 nhân viên cấp dưới A đăng ký giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc.

-> Tại mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN khai tiêu chuẩn “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 3/2020 thì trong thời điểm nhân viên A được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc tính từ lúc tháng 8/2020.

Khi quyết toán thuế TNCN nhân viên A được tính giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc từ tháng 3/2020 đến khi kết thúc tháng 12/2020 mà chưa hẳn đăng cam kết lại.

Ví dụ 2: đưa sử mon 3/2020 nhân viên A sinh con. Tháng 8/2020 nhân viên A đk giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

-> Tại chủng loại 02/ĐK-NPT-TNCN khai tiêu chí “thời điểm tính giảm trừ” là mon 8/2020 thì trong thời gian nhân viên A được nhất thời tính bớt trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2020.

-> khi quyết toán để được tính lại theo thực tiễn phát sinh từ thời điểm tháng 3/2020 thì phải đk lại theo thực tế phát sinh tại mẫu mã số 02/ĐK-NPT-TNCN cùng gửi tất nhiên hồ sơ quyết toán thuế.

Chỉ tiêu <16> trường đoản cú thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, các đại lý chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ có trả cảnh đặc biệt khó khăn, bạn tàn tật, tín đồ già không vị trí nương tựa; những khoản chi đóng góp vào những quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập được ra đời và vận động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).Chỉ tiêu <17> bảo hiểm được trừ: Là các khoản góp sức bảo hiểm gồm: bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp so với một số ngành nghề buộc phải tham gia bảo đảm bắt buộc. Ráng thể: BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%

Ví dụ: nhân viên cấp dưới B làm từ tháng 1 - tháng 12 (tức 12 tháng) với khoảng lương gia nhập BHXH là 5.000.000. Vì thế hàng tháng công ty trích bảo hiểm trừ vào lương của nhân viên B là: = 5tr x 10,5% = 525.000/tháng

=> Như vậy: Số tiền nhập vào tiêu chí <16> = 525.000 x 12 mon = 6.300.000

Chỉ tiêu <18> Quỹ hưu trí từ nguyện được trừ: Là các khoản góp sức vào Quỹ hưu trí trường đoản cú nguyện theo thực tế phát sinh nhưng buổi tối đa không thực sự 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp góp sức vào những quỹ.Chỉ tiêu <19>: Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật. Mặc dù nhiên, ladybugsport.store cũng xin share thêm để chúng ta hiểu rõ hơn bí quyết điền tin tức cho tiêu chuẩn này.

Khi tiến hành Quyết toán thuế TNCN năm thì các khoản thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng các khoản thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm tiếp nối chia mang lại 12 tháng, ví dụ như sau:

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế - Tổng các khoản sút trừ)/12 tháng

Ví dụ: Năm 2020, Chị Hằng là cá nhân cư trú tất cả thu nhập 12 mon là 10 triệu đồng/tháng , không có các khoản các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Ma Hay Nhất Mọi Thời Đại Đừng Xem Nếu Bạn Yếu Tim

Như vậy, thời điểm cuối năm quyết toán thuế TNCN cho chị Hằng thì thu nhập cá nhân tính thuế bình quân tháng trong những năm 2020 được xác minh như sau:

- Tổng các khoản thu nhập chịu thuế năm 2020: 10 triệu đồng x 12 tháng = 120 triệu đồng.

- Tổng các khoản bớt trừ năm 2020: 9 triệu đ x 12 mon = 108 triệu đồng.

- thu nhập cá nhân tính thuế năm 2020: 120 triệu đồng - 108 triệu đ = 12 triệu đồng

- các khoản thu nhập tính thuế bình quân tháng năm 2020: 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng.

- bởi vậy là trực thuộc bậc 1: = thu nhập cá nhân tính thuế X 5% = một triệu X 5% = 50.000

=> Thuế TNCN đề xuất nộp cả năm = 50.000 x 12 mon = 600.000

Chỉ tiêu <20> Số thuế TNCN đang khấu trừ: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân đã khấu trừ của cá thể cư trú bao gồm hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

VD: trong thời hạn 2020 ladybugsport.store sẽ kê khai và nộp thuế TNCN sản phẩm tháng/quý của nhân viên cấp dưới Trần.T.Thủy như sau:

Qúy 1: 300.000

Qúy 2: 150.000

Qúy 3: 150.000

Qúy 4: 100.000.

=> vậy nên Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của nhân viên Trần.T.Thủy = 300.000 + 150.000 + 150.000 + 100.000 = 700.000. => Thì nhập Chỉ tiêu 20: 700.000

Chỉ tiêu <21> Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT: Số thuế được bớt bằng một nửa số thuế nên nộp của các khoản thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do thao tác trong khu kinh tế.Chỉ tiêu <21> = (<19> x thuế suất biểu thuế lũy tiến) x <12>/(<11> – <13>) x 50%.

Phần "Chi tiết hiệu quả quyết toán gắng cho cá thể nộp thuế"

Lưu ý: Chỉ những cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay cho doanh nghiệp thì mới xuất hiện phần này nhé.

Chỉ tiêu <22> toàn bô thuế nên nộp: Là tổng thể thuế yêu cầu nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Phần mềm sẽ tự động hóa cập nhậtChỉ tiêu <23> Số thuế đang nộp thừa: Nếu lộ diện chỉ tiêu này thì các chúng ta có thể làm thủ trả thuế hoặc đưa kỳ sau.Chỉ tiêu <24> Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện thêm chỉ tiêu này thì DN các bạn phải thông báo cho nhân viên đó để thu thêm và nộp vào chi tiêu ngay nhé.

Lưu ý: ngôi trường hợp có không ít người lao động, các chúng ta cũng có thể làm bên trên Excel rồi download vào HTKK nhé

Sau khi nhập ngừng bên Phụ lục 05-1BK-TNCN ứng dụng HTKK sẽ tự động hóa cập nhật số liệu sang mặt Tờ khai 05-QTT-TNCN -> các bạn bấm vào Tờ khai 05-QTT-TNCN giúp thấy số liệu nhé.

2. Cách lập Phụ lục 05-2BK-TNCN:

Căn cứ để lập Phụ lục 05-2BK-TNCN:

Những cá thể ký hợp đồng lao cồn thời vụ, vừa lòng đồng dù có làm cam kết 02/CK-TNCN, tức là chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó thì cũng yêu cầu kê khai vào đó nhé.Lao hễ thử việc: thời điểm thử bài toán khấu trừ 10% -> tiếp đến Không được vào làm thừa nhận -> các bạn nhập vào Phụ lục này.Trường hợp thử việc kết thúc vào có tác dụng chình thức (Nhưng ko đủ đk ủy quyền -> Thì nhập mon thử việc vào chỗ này nhé -> Còn mọi tháng ưng thuận sẽ nhập vào 05-1BK)Chỉ tiêu <07> đến <09>: Các bạn nhập theo từng cá nhân. (Nhập tương tự như biện pháp lập PL 05-1BK nhé). Nếu muốn thêm dòng thì các bạn ấn phím “F5”.<07> Họ và tên:

Ghi rõ ràng, vừa đủ họ và tên của từng cá nhân cư trú không ký kết hợp đồng lao hễ hoặc gồm hợp đồng lao rượu cồn dưới 3 tháng hoặc cá nhân không cư trú được tổ chức, cá thể trả thu nhập

Kể cả các cá nhân có thu nhập không đến mức khấu trừ thuế; hoặc cá thể (bao có cả cá nhân có hợp đồng lao cồn và cá thể không ký hợp đồng lao động) được tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân mua bảo đảm nhân thọ, bảo hiểm không đề xuất khác có tích lũy về giá thành bảo hiểm của chúng ta bảo hiểm không thành lập tại vn trong kỳ.

Lưu ý:

Trường đúng theo 1 cá thể nhận hộ thu nhập cá nhân chịu thuế đến nhiều cá thể đề nghị các tổ chức trả thu nhập tách bóc riêng các khoản thu nhập chịu thuế của từng cá thể khi tiến hành kê khai quyết toán thuế TNCN nhằm phản ánh đúng thu nhập cá nhân chịu thuế của từng cá nhân.

<08> Mã số thuế: Ghi rõ ràng, tương đối đầy đủ mã số thuế của cá thể theo thông tin mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế vì chưng cơ quan lại thuế cấp cho cho cá nhân.<09> Số CMND/Hộ chiếu: Ghi số minh chứng nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá thể chưa tất cả mã số thuế.

Lưu ý: Những cá thể lao đụng thời vụ cơ mà không khấu trừ thuế TNCN (tức là làm khẳng định 02/CK-TNCN) -> Thì sẽ phải có MST nhé.

<10> cá nhân không cư trú: ví như là cá nhân không trú ngụ thì đánh dấu “x” vào chỉ tiêu này.

Phần: Thu nhập chịu thuế (TNCT)

Chi tiêu <11> Tổng số: Là tổng những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công đã trả vào kỳ cho cá nhân cư trú không ký kết hợp đồng lao cồn hoặc bao gồm hợp đồng lao cồn dưới 03 tháng và cá nhân không trú ngụ trong kỳ, kể cả những khoản chi phí lương, chi phí công nhận ra do làm việc tại khu tài chính và thu nhập cá nhân được miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh tiến công thuế 2 lần; và các khoản giá thành mà tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không yêu cầu khác của khách hàng bảo hiểm không ra đời tại Việt Nam cho tất cả những người lao động.

VD: Anh Huy có hợp bên cạnh đó vụ tiêu chuẩn <12> TNCT từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không phải khác của khách hàng bảo hiểm không thành lập và hoạt động tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền nhưng tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm không phải khác bao gồm tích lũy về giá tiền bảo hiểm của công ty bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.Chỉ tiêu <13> thao tác trong KKT: Là những khoản các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được giảm thuế mà lại tổ chức, cá thể trả thu nhập trả cho cá nhân do thao tác tại khu kinh tế tài chính trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn bớt theo hiệp nghị tránh tấn công thuế hai lần (nếu có).Chỉ tiêu <14> Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm địa thế căn cứ được miễn, bớt thuế theo hiệp định tránh đánh thuế nhì lần.

Phần "Số thuế TNCN đang khấu trừ":

Chỉ tiêu <15> Tổng số: Là tổng thể thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá thể trong kỳ.

Lưu ý: Trường hợp những nhân viên nào nhưng mà làm phiên bản cam kết 02/CK-TNCN (Tức là ko khấu trừ 10% thuế TNCN) thì các bạn nhập số 0 vào đây.

Chỉ tiêu <16> Số thuế từ giá thành mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm không yêu cầu khác của công ty bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho tất cả những người lao động: Là số thuế thu nhập cá thể mà tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ bên trên khoản tiền tầm giá mua bảo đảm nhân thọ, bảo hiểm không phải khác tất cả tích lũy về phí bảo hiểm của người sử dụng bảo hiểm không ra đời tại Việt Nam cho những người lao động.

Chỉ tiêu <16> = <12> * 10%

Chỉ tiêu <17> Số thuế TNCN được sút do thao tác trong KKT: Số thuế được giảm bằng một nửa số thuế bắt buộc nộp của thu nhập cá nhân chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu gớm tế.

Chỉ tiêu <17> = (<11> - <14>) x Thuế suất toàn phần x <13>/(<11> - <14>) x 50%

3. Cách lập PL 05-3BK-TNCN:

Người phụ thuộc vào đã đk được cung cấp MST với có đầy đủ hồ sơ minh chứng Người dựa vào thì được tính giảm trừ gia cảnh trong thời hạn tính thuế TNCN. Nói cách khác, doanh nghiệp bạn phải căn cứ vào hồ sơ chứng minh người dựa vào và tin tức trên mẫu Tờ khai đk người phụ thuộc giảm trừ gia đạo (Mẫu 02TH) nhằm khai vào Phụ lục 05- 3/BK-QTT-TNCN.

Doanh nghiệp khai rất đầy đủ (100%) con số người phụ thuộc vào đã tính sút trừ trong những năm vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN, như:

<06> “STT”<07> “Họ và tên người nộp thuế”<08> “MST của bạn nộp thuế”<09> “Họ và tên tín đồ phụ thuộc”<11> “MST của người phụ thuộc”<14> “Quan hệ với những người nộp thuế”<21> “Thời gian tính giảm trừ từ bỏ tháng”<22> “Thời gian tính bớt trừ cho tháng”.

Lưu ý:

Trường hợp thông tin NPT chỉ bao gồm năm sinh nhưng không tồn tại ngày, mon thì lấy ngày thứ nhất tháng 01 nhập vào tiêu chuẩn “Ngày sinh” (01/01/năm sinh).Trường đúng theo trẻ bắt đầu sinh trên chứng từ khai sinh không tồn tại ghi "Quyển số" -> Nhập vào là "X"Người nhờ vào từ đầy đủ 14 tuổi trở lên thì nhập cột minh chứng nhân dân (người quốc tế nhập hộ chiếu), NPT dưới tuổi trên thì nhập những chỉ tiêu trên chứng từ khai sinh.Chỉ tiêu quốc tịch người việt nam mặc định là “Việt Nam”, người nước ngoài chọn “Khác”, chỉ tiêu non sông nhập tương tự.

*** cách nhanh nhất để làm PL 05-3BK-TNCN:

Khi doanh nghiệp bạn đăng ký người phụ thuộc, chúng ta nên làm cho trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng (Mục đích là kết xuất 1 bản đó ra file Excel).

Tiếp đó, đến cuối năm khi Lập Tờ khai quyết toán thuế TNCN mang đến phần có tác dụng Phụ lục 05-3BK-TNCN, các bạn chỉ đề xuất Tải mẫu mã phụ lục 05-3BK tệp tin Excel trên ứng dụng HTKK về sản phẩm tính. Tiếp nối copy số liệu từ file Excel chủng loại 02TH rồi paste vào tệp tin Excel 05-3BK đó rồi tại lại trên ứng dụng HTKK là xong.

Lưu ý trường đúng theo khi đk người phụ thuộc khai từ thời điểm đăng ký:

Ví dụ: giả sử tháng 3/2020 nhân viên cấp dưới D sinh con.

Tháng 8/2020 nhân viên cấp dưới D đk giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc.

Tại chủng loại 02/ĐK-NPT-TNCN (Mẫu 02TH) khai tiêu chí “thời điểm tính sút trừ” là tháng 8/2020 thì trong thời hạn nhân viên D được tạm thời tính sút trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc kể từ tháng 8/2020.

Khi quyết toán để được tính lại theo thực tế phát sinh từ tháng 3/2020 thì phải đk lại theo thực tiễn phát sinh tại mẫu mã số 02/ĐK-NPT-TNCN (Mẫu 02TH) (tức là đề nghị làm phải bổ sung lại mẫu mã 02TH) và gửi cố nhiên hồ sơ quyết toán thuế (tức là bên trên Phụ lục 05-3BK tiêu chí "Thời điểm tính giảm trừ" buộc phải ghi từ thời điểm tháng 3/2020)

4. Cuối cùng:

=> sau khoản thời gian đã kê khai hoàn thành 3 phụ lục các bạn ấn: "Ghi" -> Bấm sang mặt Tờ khai 05-QTT-TNCN để kiểm tra số liệu.

Nếu xuất hiên chỉ tiêu <45> thì chúng ta phải nộp thêm chi phí thuế đóNếu lộ diện chỉ tiêu <46> thì các bạn theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Cần biết: lúc kết xuất, chúng ta nên Kết xuất 1 bạn dạng Excel để lưu tại doanh nghiệp và 1 bạn dạng XML để nộp qua mạng. Vày trên thuedientu không có chức năng tải Tờ khai Quyết toán thuế TNCN nên lúc có vụ việc gì thì rất cực nhọc để xử lý.

Trên đây là cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK. Nếu vẫn còn đó thắc mắc tương quan đến thuế thu nhập cá thể vui lòng liên hệ chúng tôi để được lí giải giải quyết.