Iphone 6S 32Gb Quốc Tế Cũ

Bạc / Cấp A - 3.190.000₫Bạc / Cấp B - 3.190.000₫Rose Gold / Cấp A - 3.190.000₫Rose Gold / Cấp B - 3.190.000₫Vàng / Cấp A - 3.190.000₫Vàng / Cấp B - 3.190.000₫Xám / Cấp A - 3.190.000₫Xám / Cấp B - 3.190.000₫
Hệ thống cửa hàng: