Hướng Dẫn Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm 2017

TRƯỜNG …………………………..

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2017

*

SÁNG KIẾN tởm NGHIỆM

TÊN SÁNG KIẾN gớm NGHIỆM

( Yêu ước viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập,

độ dài không thực sự 30 từ)

thương hiệu tác giả:

Lĩnh vực/ Môn:

Cấp học:

Tài liệu hẳn nhiên (nếu có):

NĂM HỌC 2017 - 2018

Lưu ý: Ghi đúng lĩnh vực/ môn học tập theo bảng phân loại SKKN

Tài liệu kèm theo:Có thể là đĩa CD minh họa mang lại SKKN, tế bào hình, sản phẩm, phụ lục… (Không bắt buộc là đĩa CD ghi SKKN)

GỢI Ý NỘI DUNG CÁC PHẦN CHÍNH CỦA MỘT SKKN

Trang bìa (Phụ lục 4)

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt (nếu có)

Cấu trúc của một SKKN: Được trình diễn có 3 phần cơ phiên bản như sau:

1. Phần thứ nhất: Đặt vấn đề (Lý vày chọn đề tài)

trong phần này cần nêu rõ yếu tố hoàn cảnh của vụ việc mà tác giả đã chọn viết SKKN. Ý nghĩa và tác dụng của hiện tượng lạ có trong giảng dạy, giáo dục, quản lí lý. Những xích míc giữa thực trạng (có hồ hết bất đúng theo lý, bao gồm những vấn đề cần cải tiến, sửa đổi….) với yêu ước mới đòi hỏi phải được giải quyết. Những công dụng rõ rệt nhưng SKKN này sẽ áp dụng. Tự những chân thành và ý nghĩa đó, tác giả xác định lý vì mình chọn vấn đề để viết SKKN, viết tên SKKN rất cần được cân nhắc, tinh lọc sao cho phù hợp với nội dung đa phần mà bạn viết muốn trình diễn trong SKKN.

2. Phần máy hai: giải quyết vấn đề (Nội giải quyết pháp, cải tiến)

Đây là phần quan trọng, chủ chốt nhất của một SKKN, thế nên người viết trình diễn theo tư mục chính sau đây:

2.1. Những nội dung lý luận tương quan trực sau đó vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm tay nghề (các văn bạn dạng pháp quy, quy chế, quy định, phía dẫn…): tác giả cần trình diễn tóm tắt phần đông lý luận, lý thuyết bao hàm những khái niệm, những kiến thức cơ phiên bản về vụ việc được chọn để viết SKKN. Đó chính là những các đại lý lý luận có tác dụng định hướng cho việc nghiên cứu, tra cứu kiếm phần đa giải pháp, phương án khắc phục các mâu thuẫn, nặng nề khăn tác giả đã trình bày trong phần đặt vấn đề.

2.2.Thực trạng vấn đề: vào phần này người viết tế bào tả, làm rất nổi bật những khó khăn, những mâu thuẫn trong thực tế giảng dạy, giáo dục, làm chủ mà bạn viết vẫn tìm các giải quyết, cải tiến.

Xem thêm: Lỗi Danh Sách Yêu Cầu Kết Bạn Zalo Đầy, Danh Sách Yêu Cầu Kết Bạn Zalo Đầy

2.3. Những biện pháp sẽ tiến hành (hoặc những cách ứng dụng, bí quyết làm mới) trình diễn trình từ bỏ theo quá trình cụ thể những giải pháp mới mà người sáng tác đã thực hiện nhằm mục đích làm cho quá trình có hóa học lượng, công dụng cao hơn- Đây là phần giữa trung tâm của SKKN.

2.4. Tác dụng SKKN: Đã áp dụng sáng kiến kia ở lớp, khối, đối tượng cụ thể nào. Trình diễn rõ công dụng cụ thể khi vận dụng SKKN (có đối chiếu, đối chiếu với công dụng khi tiến hành công việc theo phương pháp cũ)

3. Phần trang bị - Kết luận, kiến nghị:

- Ý nghĩa của SKKN đối với các bước giảng dạy, giáo dục, cai quản lý.

Những đánh giá và nhận định chung của người viết về việc vận dụng và kỹ năng phát triển SKKN. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình áp dụng SKKN của bản thân. Những ý kiến lời khuyên (với chỉ đạo trương, phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT) để áp dụng SKKN có hiệu quả.

4. Phụ lục (hình ảnh minh họa, phiếu hỏi, minh chứng(nếu có)