Học đếm tiếng anh từ 1 đến 100

học tập số đếm giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100 sẽ giúp đỡ bạn hiểu cách đọc cũng như sử dụng vào từng trường hợp thế thể.

Bạn đang biết cần sử dụng và phát âm số đếm trong giờ đồng hồ Anh từ một đến 100 chưa. Nội dung bài viết dưới đây để giúp đỡ bạn nắm rõ số đếm tương tự như cách thực hiện số đếm vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Học đếm tiếng anh từ 1 đến 100

1. Số đếm trong giờ Anh

- 1: one

- 2: two

- 3: three

- 4: four

- 5: five

- 6: six

- 7: seven

- 8: eight

- 9: night

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 14: fourteen

- 15: fifteen

- 16: sixteen

- 17: seventeen

- 18: eighteen

*

Số đếm sử dụng như thế nào?

- 19: nineteen

- 20: twenty

- 21: twenty-one

-22: twenty-two

- 23: twenty-three

- 24: twenty-four

- 25: twenty-five

- 26: twenty-six

- 27: twenty-seven

- 28: twenty-eight

- 29: twenty-nine

- 30: thirty

- 31: thirty-one

- 32: thirty-two

- 33: thirty-three

- 34: thirty-four

- 35: thirty-five

- 36: thirty-six

- 37: thirty-seven

- 38: thirty-eight

- 39: thirty-nine

- 40: fourty

- 50 - fifty

- 60 - sixty

- 70 - seventy

- 80 - eighty

- 90 - ninety

- 100 - one hundred

- 101 - one hundred & one

- 200 - two hundred

- 300 - three hundred

- 1000 - one thousand

- 1,000,000 - one million

- 10,000,000 - ten million

*

Sử dụng số đếm ra sao là hòa hợp lý

2. Bí quyết dùng số đếm

2.1.

Xem thêm: Những Bó Hoa Hồng Đẹp Nhất Thế Giới Hiện Nay, Những Bó Hoa Hồng Đẹp Và Lãng Mạn Nhất Thế Giới

Đếm số lượng

Ex:

- I have thirteen books: Tôi có 13 quyển sách

- There are ten people in the room: gồm 10 tín đồ trong phòng

2.2. Tuổi

Ex: I am fifty years old: Tôi 50 tuổi

2.3. Số năng lượng điện thoại

Ex: My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số smartphone của tôi là 263 3487

2.4. Năm sinh

Ex: She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh vào năm 1989

- bạn phải sử dụng vệt gạch ngang (hyphen -) lúc viết số từ 21 mang đến 99.

Chú ý:

- Đối với số đông số lớn, bạn Mỹ thường sử dụng dấy phẩy (comma ,) để phân tách từng nhóm cha số. Ví dụ: 2000000 (2 million) hay được viết là 2,000,000.