Giới từ in on at chỉ thời gian

Giới từ bỏ chỉ thời gian trong tiếng Anh (prepositions of time) rất nhiều mẫu mã vì vậy biện pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn sẽ trở đề xuất khó khăn nếu như không nắm được luật lệ hay cấu tạo của những giới từ bỏ thời gian. Nếu hiểu rằng cách áp dụng giới từ bỏ chỉ thời gian thì giới từ sẽ nằm trong vòng tay. Nội dung bài viết sau trên đây sẽ gửi ra biện pháp dùng giới tự chỉ thời gian trong tiếng Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng bước đầu với bảng nắm tắt ngữ pháp giới từ bỏ chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Giới từ in on at chỉ thời gian

*

Bảng cầm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ ngủ lễat Christmas; at Easter
cụm từ gắng địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới từ bỏ on ngơi nghỉ trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời hạn nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến khi mà / đến tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm gì ….trước lúc ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn hơn (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to = up untillên mang lại (không nhiều hơn một khoảng thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước lúc nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng cùng với giờhalf to lớn six

Cách sử dụng giới từ bỏ chỉ thời gian

Để áp dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to một giải pháp đúng đắn, họ phải nắm rõ cách cần sử dụng của chúng, bọn họ cùng tra cứu hiểu.

Cách thực hiện giới từ bỏ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới trường đoản cú thường chạm chán nhất trong số bài tập về giới tự chỉ thời gian, nguyên tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : thời gian 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào thiết bị 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đều thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới trường đoản cú by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào lúc hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước máy 2

By = before

Cách dùng giới từ bỏ chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye khổng lồ each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong những họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời hạn / danh tự (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp mặt anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số người tin có cuộc sống đời thường sau khi chết.

Giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ anh: till/until

till / untill + thời gian / danh từ : cho khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to lớn vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh không được phép bỏ thăm bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là cho kỳ sinh nở?

Giới tự đi với thời gian up to

up khổng lồ = up until = đến, mang lại đến

Ví dụ: Up to lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up lớn intermediate level here. Bạn cũng có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách cần sử dụng giới từ thời gian between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Bao gồm giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 và 1.30. Siêu thị đóng cửa ngõ suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Thôn Hoành - Đồng Tâm, Mỹ Đức

Cách dùng các giới từ chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… khổng lồ ………, from………..till………., from………….until……….. = between : tự …….đến……..

Ví dụ: The museum is open from 9.30 lớn 6.00 Tuesday to lớn Sunday. Bảo tàng open từ 9.30 cho 6.00 tự Thứ bố đến chủ Nhật.

Giới trường đoản cú trước thời hạn during

during: trong lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh khoảng thời hạn một sự việc xảy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night & sleep by day. Họ thao tác làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn to gan thời gian đêm hôm là dịp họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây các lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu trên truyền hình vào thời điểm cuối tuần.

Cách sử dụng giới tự chỉ thời gian trong tiếng anh for

for + khoảng chừng giời gian: vào khoảng thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian diễn ra của hành động hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi sẽ làm người có quyền lực cao được / trong 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn since

since + mốc thời hạn / mệnh đề nghỉ ngơi quá khứ đơn: trường đoản cú / tự khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= and is still there) . Anh ấy bắt đầu làm bài toán cho doanh nghiệp khi tránh trường học, với đã ở đó kể từ đó (= với vẫn ngơi nghỉ đó)

Giới từ thời hạn tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong tầm thời gian/trong khoảng tầm thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng bố tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh trả hảo!

Các giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong tiếng anh past, to

past/ to lớn + giờ: vượt (qua, sau) / kém (đến, tới)

It’s a quarter lớn six. 6 giờ hèn 15 phút.

Trước thời hạn dùng giới từ gì ago

thời gian + ago: cách/ sẽ qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết cách đây 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ bỏ trong tiếng anh gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến đường (Bài 9A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực con đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đường (Bài 11A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 1B)

Kết luận: cách dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn trong tiếng Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to mỗi từ gồm cách cần sử dụng riêng, bọn họ cần nắm rõ cấu trúc, công thức và ý nghĩa sâu sắc của từng giới xuất phát từ một thì mới rất có thể sử dụng giới tự chỉ thời hạn một cách đúng mực được. Trong quy trình biên soạn, chắc chắn là có hầu như thiếu sót, mong muốn nhận được góp sức và bình luận của bạn dưới bài viết.