Giải Bài Tập Toán Hình 10 Trang 12

Cho đoạn trực tiếp (AB) với điểm (M) nằm trong lòng (A) với (B) làm sao cho (AM > MB.) Vẽ các vectơ (overrightarrowMA + overrightarrowMB) và (overrightarrowMA- overrightarrowMB.)


Pmùi hương pháp điệu - Xem chi tiết

*


Với quy tắc tía điểm tùy ý (A, , , B, , , C) ta luôn có:

(+ );overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC ) (luật lệ bố điểm).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 trang 12

( + );overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB ) (nguyên tắc trừ).


Lời giải đưa ra tiết

Trên đoạn thẳng (AM) ta rước điểm (M") để AM"=BM.

Ta thấy, AM"=MB với nhị véc tơ (overrightarrow AM" ,overrightarrow MB ) cùng hướng nên (overrightarrowAM"= overrightarrowMB)

bởi vậy (overrightarrowMA+ overrightarrowMB= overrightarrowMA + overrightarrowAM"= overrightarrowMM") ( quy tắc 3 điểm)

Vậy (overrightarrowMM"= overrightarrowMA + overrightarrowMB) .

Xem thêm: Tuyển Dụng Việc Làm Buôn Ma Thuột, Tìm Việc Làm Tại Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Ta lại có (overrightarrowMA - overrightarrowMB =  overrightarrowBA) (quy tắc trừ)

Vậy (overrightarrowMA - overrightarrowMB = overrightarrowBA.)

Cách khác:

Trên đoạn MA, lấy điểm M"" làm thế nào để cho MM"" = MB.

Ta có: MM""=MB với hai véc tơ (overrightarrow MM"" ,overrightarrow MB ) ngược hướng nên:

(overrightarrow MB = - overrightarrow MM""=overrightarrow M""M )

Do đó:

(overrightarrow MA + overrightarrow MB = overrightarrow MA + overrightarrow M""M ) ( = overrightarrow M""M + overrightarrow MA = overrightarrow M""A ).

(overrightarrow MA - overrightarrow MB = overrightarrow BA ) (phép tắc trừ).