ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 CHƯƠNG 5 HIĐRO

- HS biết vận dụng kiến thức và kỹ năng vẫn học vào vấn đề trả lời thắc mắc, có tác dụng bài xích tập với phân tích và lý giải các hiện tượng lạ vào cuộc sống.

- Rèn đến HS tài năng ghi ghi nhớ, giải bài bác tập, viết phương trình hoá học tập cùng năng lực thao tác làm việc độc lập.

- GD mang lại HS tính cẩn thận.


Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 chương 5 hiđro

*
*

Xem thêm: Các Loại Bánh Mì Trên Thế Giới, Top 11 Món Bánh Mì Nổi Tiếng Nhất Trên Thế Giới

quý khách đang coi ngôn từ tư liệu Kiểm Tra 1 Tiết Môn Hoá Học 8 - Chương thơm 5: Hiđrô - Nước, nhằm download tư liệu về sản phẩm bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên

NS: 22/ 03/ 2010 NKT: 27/ 03/ 2010KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2009-2010Môn: Hoá học 8Cmùi hương 5: Hiđrô - Nước. Tiết PPCT 53MỤC TIÊU:- HS hệ thống lại kỹ năng đang học tập về: + Tính hóa học vận dụng của hiđrô. + Phản ứng oxi hoá - khử. + Điều chế hiđrô - Phản ứng gắng - HS biết áp dụng kỹ năng đang học vào Việc trả lời thắc mắc, làm cho bài xích tập và phân tích và lý giải những hiện tượng kỳ lạ vào cuộc sống đời thường.- Rèn cho HS kĩ năng ghi ghi nhớ, giải bài xích tập, viết phương trình hoá học với tài năng thao tác làm việc hòa bình.- GD mang đến HS tính cẩn thận. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2009-2010Môn: Hoá học 8. ----------------------------------------------------------------------STT MỨC ĐỘ NỘI DUNGNHẬN BIẾTTHÔNG HIỂUVẬN DỤNGTỔNG SỐTNTLTNTLTNTL1Tính hóa học áp dụng của hiđrô.2 câu 1 điểm2 câu 1 điểm2Phản ứng oxi hoá - khử.1 câu0,5 điểm1 câu13 điểm2 câu 3,5 điểm3Điều chế hiđrô - Phản ứng vậy 1 câu0,5 điểm1 câu22 điểm1 câu33 điểm3 câu 5,5 điểmTỔNG SỐ:4 câu2 điểm1 câu3 điểm1 câu 2 điểm1 câu3 điểm7 câu10 điểm KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2009-2010Môn: Hoá học tập 8. Tiết PPCT 53Thời gian làm cho bài xích 45 phút (ko đề cập thời hạn phạt đề)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đề bài:I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)Hãy lựa chọn phương pháp trả lời em cho rằng đúng nhất trong những giải pháp vấn đáp dưới đây với ghi vào bài xích làm: lấy một ví dụ câu 1 lựa chọn giải pháp A thì ghi. Câu 1: A Câu 1. Trong những khí sau, khí làm sao nhẹ nhất:A. Khí oxi B. Nitơ C. Hiđrô D. Cacbon đioxit Câu 2. Khí hiđro có những tính chất hoá học tập nào?A. Tác dụng cùng với khí oxi với đồng oxit B. Tác dụng với khí oxi cùng một số oxit kim loại C. Tác dụng cùng với khí oxi và một số oxit axit. D. Tác dụng cùng với đồng oxit cùng kim loại. Câu 3. Chất khử là chất:A. chiếm phần oxi của chất khác B. dường oxi mang lại hóa học khácC. bóc tách oxi của chất khác D. chức năng của oxi cùng với hóa học khác. Câu 4. Trong phòng xem sét fan ta pha chế khí hiđrô bằng cách:A. Phân huỷ thích hợp hóa học nhiều hiđrô sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao.B. Hạ ánh nắng mặt trời không khí xuống - 183 oC C. Điện phân nước.D. Cho một số trong những kim loại tác dụng cùng với axit HCl hoặc H2SO4 loãng.II. Phần từ luận: (8 điểm) Câu 1. (3 đ) Thế như thế nào là việc khử, sự oxi hoá? Phản ứng oxi hoá khử là gì? Viết phương trình với xác minh sự khử, sự oxi hoá. Câu 2.(2đ) Hoàn thành các phương trình hoá học tập sau và cho biết thêm bọn chúng nằm trong một số loại bội nghịch ứng hoá học tập nào:a, Zn + HCl -----> ZnCl2 + H2b, Fe2O3 + H2 -----> Fe + H2O Câu 3. (3 đ) Hoà tung hoàn toàn 19,6 gam sắt vào hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 loãng chiếm được muối hạt Fe (II) sunfat FeSO4 với khí hiđrô.a, Viết phương trình làm phản ứng xảy ra?b, Tính khối lượng FeSO4 thu được?c, Cho toàn bộ lượng khí hiđrô nói trên khử đồng oxit CuO sinh hoạt nhiệt độ thích hợp. Tính trọng lượng đồng thu được?(Biết nguim tử kăn năn Fe: 56; O: 16; S: 32; H: 1; Cu: 64)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐÁPhường ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT. NĂM HỌC 2009-2010Môn: Hoá học tập 8.I. Phần trắc nghiệm:Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm.Câu1234Pmùi hương ánCBADII. Phần tự luận: (8 điểm) Câu 1. - Sự bóc tách oxi ra khỏi một hóa học hotline là việc khử. (0,5 điểm) - Sự chức năng của oxi với cùng 1 chất là việc oxi hoá. (0,5 điểm) - Phản ứng oxi hoá - khử là phản bội ứng hoá học trong những số ấy xẩy ra mặt khác sự oxi hoá với sự khử. (0,75 điểm) VD: Viết đúng ví dụ (0,75 điểm) Biểu diển đúng sự khử, sự oxi hoá (0,5 điểm) Câu 2. a, Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 (0,5 điểm) Phản ứng nạm (0,5 điểm) b, Fe2O3 + 3H2 2sắt + 3H2O (0,5 điểm) Phản ứng nắm, oxi hoá - khử (0,5 điểm) Câu 3. *Số mol sắt sắt là: (0,25 điểm)*Phương trình bội phản ứng xảy ra: sắt + H2SO4 FeSO4 + H2 (0,75 điểm) Số mol theo phương thơm trình: 1mol 1 mol 1 mol Số mol theo đề bài: 0,35mol ---> 0,35 mol --> 0,35 mol (0,25 điểm)* Khối hận lượng FeSO4 chiếm được là: mFeSO4 = n.M = 0,35x 135 = 53,2 g (0,75 điểm)* Phương thơm trình: H2 + CuO Cu + H2O (0,25 điểm) Theo phương thơm trình ta có nH2 = nCu = 0,35 mol (0,25 điểm)* Khối hận lượng đồng thu được là: mCu = n.M = 0,35x 64 = 22,4 g (0,5 điểm)----------------------------------------------------------------------------------