Đại học thăng log điểm chuẩn 2019

Ngày thành lập: 1988

Loại hình: Dân lập

Trực thuộc: Thủ tướng bao gồm phủ

Quy mô: khoảng tầm 1.200 giáo viên và khoảng 18.000 sinh viên


Bạn đang xem: Đại học thăng log điểm chuẩn 2019

*

*

Xem thêm: Danh Mục Tuyển Dụng - Tuyển Dụng Và Tìm Kiếm Việc Làm Nhanh

*

STT Mã ngành thương hiệu ngành tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7460112 Toán ứng dụng A00; A01 15 (Toán là môn chính, hệ số 2)
2 7480101 Khoa học trang bị tính A00; A01 15 (Toán là môn chính, thông số 2)
3 7480102 Truyền thông và mạng thứ tính A00; A01 15 (Toán là môn chính, hệ số 2)
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 15 (Toán là môn chính, hệ số 2)
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03 17 Điểm Toán
6 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D03 17.1 Điểm Toán
7 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D03 17.6 Điểm Toán
8 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn - Lữ hành A00; A01; D01; D03 17.75 Điểm Toán
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 17.6 Điểm giờ đồng hồ Anh
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 19.6 Điểm ngoại ngữ
11 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 19.1 Điểm ngoại ngữ
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 19.3 Điểm giờ đồng hồ Anh
13 7310630 Việt phái mạnh học C00; D01; D03; D04 17 Điểm Ngữ văn
14 7760101 Công tác làng hội C00; D01; D03; D04 16 Điểm Ngữ văn
15 7720301 Điều dưỡng B00 15 Điểm Sinh học
16 7720701 Y tế công cộng B00 15 Điểm Sinh học
17 7720802 Quản lý căn bệnh viện B00 15 Điểm Sinh học
18 7720401 Dinh dưỡng B00 15 Điểm Sinh học

Mã ngành: 7460112 thương hiệu ngành: Toán ứng dụng tổ hợp môn: A00; A01 - Điểm chuẩn NV1: 15 (Toán là môn chính, thông số 2) Mã ngành: 7480101 thương hiệu ngành: Khoa học máy tính Tổ đúng theo môn: A00; A01 - Điểm chuẩn NV1: 15 (Toán là môn chính, hệ số 2) Mã ngành: 7480102 tên ngành: media và mạng laptop Tổ hợp môn: A00; A01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 15 (Toán là môn chính, hệ số 2) Mã ngành: 7480104 tên ngành: khối hệ thống thông tin tổng hợp môn: A00; A01 - Điểm chuẩn NV1: 15 (Toán là môn chính, hệ số 2) Mã ngành: 7340301 thương hiệu ngành: Kế toán tổ hợp môn: A00; A01; D01; D03 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 17 Điểm Toán Mã ngành: 7340201 thương hiệu ngành: Tài thiết yếu - ngân hàng Tổ đúng theo môn: A00; A01; D01; D03 - Điểm chuẩn NV1: 17.1 Điểm Toán Mã ngành: 7340101 thương hiệu ngành: cai quản trị marketing Tổ đúng theo môn: A00; A01; D01; D03 - Điểm chuẩn NV1: 17.6 Điểm Toán Mã ngành: 7810103 tên ngành: quản trị dịch vụ phượt - Lữ hành tổ hợp môn: A00; A01; D01; D03 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 17.75 Điểm Toán Mã ngành: 7220201 tên ngành: ngữ điệu Anh tổng hợp môn: D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 17.6 Điểm giờ Anh Mã ngành: 7220204 thương hiệu ngành: ngôn ngữ Trung Quốc tổng hợp môn: D01; D04 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 19.6 Điểm ngoại ngữ Mã ngành: 7220209 thương hiệu ngành: ngữ điệu Nhật tổng hợp môn: D01; D06 - Điểm chuẩn NV1: 19.1 Điểm nước ngoài ngữ Mã ngành: 7220210 tên ngành: ngôn ngữ Hàn Quốc tổ hợp môn: D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 19.3 Điểm giờ đồng hồ Anh Mã ngành: 7310630 tên ngành: việt nam học tổng hợp môn: C00; D01; D03; D04 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 17 Điểm Ngữ văn Mã ngành: 7760101 thương hiệu ngành: công tác làm việc xã hội tổng hợp môn: C00; D01; D03; D04 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 16 Điểm Ngữ văn Mã ngành: 7720301 tên ngành: Điều dưỡng tổng hợp môn: B00 - Điểm chuẩn NV1: 15 Điểm Sinh học tập Mã ngành: 7720701 thương hiệu ngành: Y tế nơi công cộng Tổ hòa hợp môn: B00 - Điểm chuẩn NV1: 15 Điểm Sinh học tập Mã ngành: 7720802 tên ngành: thống trị bệnh viện tổng hợp môn: B00 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 15 Điểm Sinh học tập Mã ngành: 7720401 tên ngành: Dinh dưỡng tổ hợp môn: B00 - Điểm chuẩn NV1: 15 Điểm Sinh học