CÁCH TÍNH SAI SỐ CHUẨN TRONG EXCEL

Excel cho ladybugsport.store 365 Excel mang đến ladybugsport.store 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu lộ cú pháp phương pháp và cách sử dụng hàm STEYX vào ladybugsport.store Excel.

Bạn đang xem: Cách tính sai số chuẩn trong excel

Mô tả

Trả về không nên số chuẩn chỉnh của cực hiếm y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy. Không nên số chuẩn là số đo lượng sai số vào dự đoán y cho một giá trị x riêng rẽ lẻ.

Cú pháp

STEYX(known_y"s, known_x"s)

Cú pháp hàm STEYX có các đối số sau đây:

Known_y"s Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc.

Known_x"s Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

Chú thích

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu một đối số tham chiếu giỏi mảng có chứa giá trị logic, văn bản xuất xắc ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

Xem thêm: Màn Hình Điện Thoại Iphone 6 Bao Nhiêu Tiền? Thay Màn Hình Iphone 6 (6 Plus/6S/6S Plus)

Các đối số là văn bản giỏi giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu known_y"s và known_x"s có số điểm dữ liệu khác nhau, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu known_y"s và known_x"s trống hoặc có ít hơn cha điểm dữ liệu, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Phương trình cho sai số chuẩn của giá trị y dự đoán là:

*

trong đó x và y là các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s) và n là cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dấn F2 và sau đó nhấn Enter. Trường hợp cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Y đã biết

X đã biết

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STEYX(A3:A9,B3:B9)

Sai số chuẩn của giá trị y dự đoán đến mỗi giá trị x trong hồi quy (3,305719)