Cách Phân Bổ Chi Phí Trả Trước Trên Misa

1. Nội dung
Quản lý các đưa ra phí trả trước được phân bố mang lại nhiều kỳ, đưa ra phí trả trmong là những khoản ngân sách thực tế đã phát sinh, tuy vậy không được tính vào ngân sách tiếp tế, kinh doanh của kỳ gây ra cùng cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ

2. Định khoản
1. khi tạo ra các khoản chi phí trả trước (thuê văn chống, mướn TSCĐ…) yêu cầu phân bổ dần dần vào ngân sách SXKD của nhiều kỳ

Nợ TK 242 Chi tiêu trả trướcNợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (ví như có)

Có những TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,… Tổng giá tkhô giòn toán

2. Định kỳ, phân bổ chi phí trả trước

Nợ những TK 154, 623, 627, 635, 641, 642, 241

Có TK 242 giá cả trả trước phân chia trong kỳ

3. Mô tả nghiệp vụ
Lúc phát sinh chi phí trả trước đơn vị chức năng vẫn triển khai triển khai như sau:Kế toán thù tổng hợp đã tập vừa lòng các triệu chứng tự nơi bắt đầu liên quan với tiến hàng ghi tăng ngân sách trả trước, khẳng định đối tượng người tiêu dùng chịu ngân sách nhằm theo dõi, quản lý.Kế toán thù hạch toán thù với in hội chứng từ đưa kế toán thù trưởng ký kết trông nom.Định kỳ kế tân oán tổng hòa hợp thực hiện phân bổ ngân sách trả trước vào chi phí SXKD.

Bạn đang xem: Cách phân bổ chi phí trả trước trên misa

4. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc ghi nhận và phân vùng các khoản chi phí đã trả trcầu tuy thế chưa được tính vào chi phí làm ra marketing (bỏ ra phí mướn VP, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ,…) được thực hiện trên phần mềm nlỗi sau:
Bcầu 1: Ghi nhận các khoản bỏ ra phí trả trmong phát sinh
Tuỳ thuộc vào hình thức thanh khô toán, các khoản chi phí này sẽ được ghi nhận bên trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ bên trên phân hệ Ngân hàng.
Bước 2: Knhì báo các khoản đưa ra phí cần phân vùng nhiều kỳ
1. Vào menu Nghiệp vụTổng hợpNgân sách chi tiêu trả trướcDanh sách chi phí trả trước.2. Chọn túi tiền trả trước.3. Knhì báo báo cáo về khoản chi phí cần phân bổ.Tab Thiết lập phân bổ: chọn các đối tượng sẽ được phân bố khoản chi phí trả trướcnhư đối tượng THCP/công trình/đối chọi hàng/hợp đồng/đối kháng vị. => Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK đưa ra phí để làm căn phân bổ và hạch toán chi phí trong các kỳ.

Tab Tập hợp chứng từ: chọn các chứng từ ghi nhận chi phí phát sinh đã được lập ở bước 1:Nhấn Chọn bệnh từ.

Xem thêm: Cách Nhắn Khi Người Yêu Ở Xa Bị Ốm ? Tin Nhắn Khi Người Yêu Bị Ốm

Thiết lập điều kiện để kiếm tìm kiếm triệu chứng trường đoản cú yêu cầu tập thích hợp cùng nhấn Lấy dữ liệu.Tích lựa chọn triệu chứng tự cùng thừa nhận Đồng ý.

4. Nhấn Cất.Lưu ý:

Đối cùng với tài liệu hạch toán thù nhiều chi nhánh với sử dụng cả nhị khối hệ thống sổ (tài chủ yếu cùng quản ngại trị), các khoản đưa ra phí trả trmong được knhị báo lúc sẽ thao tác tại Trụ sở như thế nào, sổ làm sao sẽ chỉ được lưu lại trên chi nhánh kia và sổ kia. Nhấn Lấy từ hệ thống sổ tài chính (hoặc ngược lại) trong trường hợp muốn rước biết tin khoản chi phí trả trước từ sổ này quý phái sổ khác.

Chọn Chi phí trả trước đầu kỳ để khai báo các khoản bỏ ra phí phát sinh trcầu khi sử dụng phần mềm.

Cách 3: Phân té các khoản chi phí trả trước
1. Vào thực đơn Nghiệp vụTổng hợpgiá cả trả trướcPhân bửa chi phí trả trước.2. Nhấn Thêm.3. Chọn kỳ phân bổ ngân sách tương xứng và nhận Đồng ý.