Bài tập hệ trục tọa độ lớp 10

Định nghĩa: Trục tọa độ (Trục , tốt trục số ) là 1 mặt đường trực tiếp trên kia ta vẫn xác định một điểm O cùng một vectơ đơn vị chức năng

*
( tức là |
*
| = 1)


B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP. GIẢI.

Bạn đang xem: Bài tập hệ trục tọa độ lớp 10

DẠNG 1: Tìm tọa độ của một điểm; tọa độ vectơ; độ dài đại số của vectơ với chứng minh hệ thức tương quan trên trục (O ;

*
)

DẠNG 2: Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ xung quanh phẳng Oxy.

DẠNG 3: Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan cho biểu thức dạng 

*
*
*
– 
*
, k
*

DẠNG 4: Xác định tọa độ những điểm của một hình

DẠNG 5: Bài toán tương quan đến sự cùng phương thơm của nhị vectơ. Phân tích một vectơ qua nhị vectơ ko thuộc phương.

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

Xem thêm: +15 Tủ Lạnh Side By Side Hãng Nào Tốt Nhất Hiện Nay, +15 Tủ Lạnh Side By Side Tốt Nhất (2021)


B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI.

DẠNG 1: TÌM TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM; TỌA ĐỘ VECTƠ; ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ CỦA VECTƠ VÀ CHỨNG MINH HỆ THỨC LIÊN QUAN TRÊN TRỤC (O ;

*
)


DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ ĐIỂM, VECTƠ LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC DẠNG 

*
*
*
– 
*
, k
*


DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CỦA MỘT HÌNH

DẠNG 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CÙNG PHƯƠNG CỦA HAI VECTƠ. PHÂN TÍCH MỘT VECTƠ QUA HAI VECTƠ KHÔNG CÙNG PHƯƠNG.


– Tích của một vectơ cùng với một số – Chuyên đề Hình học tập 10

 – Tổng với hiệu nhì vectơ – Chuim đề đại số 10


© ladybugsport.store. All rights reserved.

tin nhắn.com