Bài tập hai đường thẳng vuông góc lớp 7

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1. Rước một tờ giấy gấp hai lần như hình 3

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Tập suy luận

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ phác hai tuyến đường thẳng a cùng a’ vuông góc với nhau với viết kí hiệu.

Bạn đang xem: Bài tập hai đường thẳng vuông góc lớp 7

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài xích 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Cho một điểm O với một mặt đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a’ trải qua O và vuông góc với mặt đường thẳng a.

Xem giải thuật


bài 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào nơi trống (...) trong những phát biểu sau:

Xem giải mã


bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Trong nhì câu sau, câu như thế nào đúng? câu làm sao sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

Xem giải mã


bài bác 13 trang 86 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 13 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ một quãng thẳng AB trên chứng từ trong hoặc giấy mỏng. Hãy cấp tờ giấy nhằm nếp cấp trùng với mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Xem giải thuật


bài xích 14 trang 86 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Mang đến đoạn trực tiếp CD nhiều năm 3cm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Xem thêm: Cách Kết Nối Điện Thoại Với Đầu Đĩa, Cách Kết Nối Điện Thoại Với Amply Rất Đơn Giản

Xem lời giải


bài xích 15 trang 86 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 15 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ con đường thẳng xy và điểm O thuộc con đường thẳng đó trên chứng từ trong (như hình a).

Xem lời giải


bài bác 16 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 16 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d" trải qua điểm A với vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Xem giải mã


bài bác 17 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 17 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a" ở mẫu vẽ (a, b, c) gồm vuông góc với nhau tốt không?

Xem lời giải


bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 18 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách mô tả bằng lời sau:

Xem lời giải


bài xích 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 19 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình mặt và phân tích trình trường đoản cú vẽ hình.

Xem giải thuật


Bài 20 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài trăng tròn trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đoạn thẳng AB nhiều năm 2cm và đoạn trực tiếp BC dài 3cm rồi vẽ con đường trung trực của côn trùng đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép ladybugsport.store nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.