Bài 55 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Biết rằng(200g) một hỗn hợp chứa(50g) muối. Hỏi nên pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa(20 \%) muối?


Bạn đang xem: Bài 55 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x ,(g)) là khối lượng nước nên pha thêm, với(x > 0.)Khối lượng hỗn hợp mới:(200 + x)Vì dung dịch mới bao gồm nồng độ(20%) nên:(dfrac50200 + x = dfrac20100)(Leftrightarrow dfrac50200 + x = dfrac15)(Leftrightarrow 250 = 200 + x)(Leftrightarrow x = 50 , ext(nhận))Vậy buộc phải pha thêm(50g) nước để được dung dịch chứa(20 \%) muối.

Lưu ý:

Khi giải phương trình, đưa hạng tử từ bỏ vế này lịch sự vế kia ta buộc phải đổidấu " +" thành dấu"-" cùng dấu"-" thành dấu"+"


*

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 nuốm nào là nhị phương... • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhì vế của một... • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với đk nào... • Giải bài 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 lúc giải phương trình... • Giải bài bác 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu công việc giải... • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương trình... • Giải bài 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi mẫu từ... • Giải bài xích 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài bác 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khích lệ tiết...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học tập 8

Xem thêm: Xem Phim Về Nhà Đi Con Tập 68 Vtv Giải Trí, Về Nhà Đi Con Tập 68 Vtv Giải Trí

bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông