Bài 36 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Điểm số trung bình của một tải viên bắn nhau sau (100) lần bắn là (8,69) điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong những số đó có hai ô bị mờ không phát âm được (đánh vết *):

Điểm số của mỗi lần bắn

 

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

Số lần bắn

 

(25)

(42)

*

(15)

*

Em hãy tìm lại các số trong nhì ô đó.

Bạn đang xem: Bài 36 trang 24 sgk toán 9 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


B1: lựa chọn ẩn, đặt điều kiện thích hợp.

Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và những đại lượng đang biết.

Xem thêm: Khối Hộp Chữ Nhật Khối Lập Phương Lớp 1, Khối Hộp Chữ Nhật & Khối Lập Phương

Lập hệ phương trình biểu hiện sự tương quan giữa những đại lượng.

B2: Giải hệ phương trình.

B3: Kiểm tra trong những nghiệm tìm được nghiệm nào vừa lòng điều kiện, nghiệm nào ko thỏa mãn, rồi trả lời


Lời giải bỏ ra tiết

Theo thiết bị tự từ trái qua phải, ta điện thoại tư vấn số trước tiên bị mờ là (x), số máy hai lại mờ là (y). Điều kiện (x > 0, y > 0).

Số lần phun là (100) bắt buộc ta có: (25+42+x+15+y=100)

 (Leftrightarrow x+y=18) (1)

Điểm số mức độ vừa phải của một chuyển động viên bắn nhau sau (100) lần bắn là (8,69) điểm đề xuất ta có:

(dfrac10.25 + 9.42 + 8.x + 7.15 + 6.y100 = 8,69) 

(Leftrightarrow 10.25 + 9 . 42 + 8.x + 7.15 + 6.y = 100.8,69) 

(Leftrightarrow 8x+6y=136) (2)

Từ (1) với (2), ta có hệ phương trình:

(left{eginmatrix x + y = 18 và & \ 8.x + 6.y = 136& và endmatrix ight.) 

(⇔ left{eginmatrix 6x+6y=108 và & \ 8x+6y = 136 & & endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix 6x+6y=108 & & \ -2x = -28 và & endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix 6y=108-6x & & \ x = 14 và & endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix 6y=108-6.14 và & \ x = 14 & & endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix 6y=24 & & \ x = 14 và & endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix y=4 và & \ x = 14 và & endmatrix (thỏa mãn) ight.)

Vậy theo máy tự từ bỏ trái qua phải, số thứ nhất bị mờ là (14), số lắp thêm hai lại mờ là (4).