BÀI 35 TRANG 20 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Sử dụng hằng đẳng thức (sqrt A^2 = left| A ight|) gửi phương trình về dạng (left| A ight| = mleft( m ge 0 ight) Leftrightarrow left< eginarraylA = m\A = - mendarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 

(sqrt left( x - 3 ight)^2 = 9 Leftrightarrow left| x - 3 ight| = 9)

( Leftrightarrow left< matrixx - 3 = 9 hfill cr x - 3 = - 9 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 9 + 3 hfill cr x = - 9 + 3 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left< matrixx = 12 hfill cr x = - 6 hfill cr ight.)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: (x = 12) cùng (x = -6).


Bạn đang xem: Bài 35 trang 20 sgk toán 9 tập 1

LG b

(sqrt 4 mx^2 + 4 mx + 1 = 6)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức (sqrt A^2 = left| A ight|) chuyển phương trình về dạng (left| A ight| = mleft( m ge 0 ight) Leftrightarrow left< eginarraylA = m\A = - mendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(sqrt4x^2+4x+1=6 Leftrightarrow sqrt2^2x^2+4x+1=6)

(Leftrightarrow sqrt(2x)^2+2.2x+1^2=6)

(Leftrightarrow sqrt(2x+1)^2=6)

(Leftrightarrow |2x+1| =6)

(eqalign& Leftrightarrow left< matrix2x + 1 = 6 hfill cr 2x + 1 = - 6 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix2x = 6 - 1 hfill cr 2x = - 6 - 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrix2x = 5 hfill cr 2x = - 7 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = dfrac52 hfill cr x = dfrac-72 hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình bao gồm (2) nghiệm (x = dfrac52) cùng (x=dfrac-72).

ladybugsport.store


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 93 phiếu
Bài tiếp sau
*

Các bài liên quan: - bài 4. Contact giữa phép phân tách và phép khai phương


Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Xem thêm: Tra Cứu, Xem Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2018 ), Cách Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 Cả Nước

*
*

tham khảo thêm


Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ladybugsport.store


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện ladybugsport.store. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ladybugsport.store giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.